!
!
Allmänna försäljningsvillkor

Viktigt att veta:

 • Softairgun's, Luft, Kolsyrevapen, Knivar/Svärd och Blåsrör
  får endast säljas till personer som fyllt 18år.
 • Tänk på att knivlagen förbjuder att bära kniv på allmän plats. För mer information www.polisen.se 
 

ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGSVILLKOR / KÖPVILLKOR KONSUMENT (privatperson)

 • Åldersgräns

Postorderköp på "SHOP4FUN.SE" så är minimiålder 16 år eller målsmans underskrift och personnummer på ordersedeln. Vi kommer även att ta kontakt med er via telefon.


Soft Airguns, Luft-, Kolsyrevapen, Paintballmarkörer, Knivar, och blåsrör. Kan endast ordersedel där köparen är minimum 18 år med ifyllt personnummer samt telefonnummer godkännas.

 • Beställning görs genom:

1 - Utskrift och ifyllnad av ordersedel som sedan skickas till oss på adressen:

Nordmarkens Jakt och Fiske AB
Shop4Fun.se
Sveavägen 31
670 10  Töcksfors

2 - Via telefon: 0573-210 21               3 - Via e-post: www.order@shop4fun.se

 • Betalning och avgifter:

Kontant via postorder/leverans (Postförskott + 40 kr)

Förskottsbetalning (Ni slipper postförskottsavgiften f.n. 40 kr) Ni får ett ordernummer som skall fyllas i på inbetalningskortet/överföringen)

Expeditionsavgift f.n. 0.00 kr. Minsta orderstorlek: 300 kr

Fraktpriser: Inköp för 300 -  600:-        60:- i fraktkostnad (Gäller ej Paintball bollar)
                                      601 - 1999:-      120:- i fraktkostnad (Gäller ej Paintball bollar)
                                    2000 - 2999:-      140:- i fraktkostnad (Gäller ej Paintball bollar)
                                    3000 <                    0:- i fraktkostnad (Gäller ej Paintball bollar)

 • Priser och utbud

Butiken på internet har flytande priser. D.v.s. priset ligger tills vi får en förändring av våra leverantörer, kraftiga valutaförändringar m.m. Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar i "BUTIKEN".
Lovat pris med ordernummer via tel. bekräftelse = Garanterat med undantag för nya statliga pålagor.

 • Produkter

Nordmarkens Jakt och Fiske AB förbehåller sig rätten att utan förvarning utöka eller byta ut produkter/produktgrupper. Redan beställda produkter med orderbekräftelse bibehåller priset enligt hemsidans pris vid beställningstillfället ( se ”priser och utbud” ).

 • Prisgaranti +

Vi garanterar att beställd produkt har sitt pris fram till leverans. Är priset sänkt innan leveransen så får du överskjutande pengar tillgodo till ditt nästa köp = Du betalar aldrig mer än vad som är beställt, men det kan bli billigare.

 • Outlösta paket:

Om du inte hämtar ur de varor du beställt, måste vi tyvärr fakturera dig våra kostnader paketet kommer att kosta oss, för närvarande 250:-

 • Leveranser:

Vi kommer att börja med att leverera 2 dagar i veckan för att klara oss på nuvarande personal. Vi samkör beställningarna = mindre miljöpåverkan. Vill du inte vänta eller byta vara så ringer, skriver eller skickar e-post du till oss inom 7 dagar och meddelar detta. Du får då en bekräftelse att varan är annullerad.

 • Transportförsäkring:

Alla varor är transportförsäkrade. Vid transportskada, reklamera försändelsen utan dröjsmål till Posten eller Bussgods (beroende på vem som levererat). För att gälla som transportskada så skall skada vara synlig utifrån.

 • Ångerrätt:

Vi tillämpar 14 dagars ångerrätt på varor köpta via postorder. Om du ångrar delar eller hela ditt köp inom 14 dagar efter det att du har hämtat ut paketet. Så kan du skicka varorna i retur till oss. Vid byte/retur av varan/varorna så står du för returfrakt och transportrisk. OBS! Ångerrätten gäller endast utlösta varor.
Vi returnerar exp.avgiften när hela ordern kommer i retur. Eftersom det debiteras exp.avg. oavsett om det är en eller 10 produkter. Då vår kostnad är detsamma. Returnerade varor skall vara i oanvända och i obrutna orginalförpackningar.  När vi har fått tillbaka varan/varorna och konstaterat att den/de är i oskadat skick så returnerar vi pengarna inom 7 dagar (bg-utbetalning mot en avgift på 20:-) ifrån det att vi har godkänt felfri retur. Vid eventuell tvist följer vi allmänna reklamationsnämndens rekommendation. Vid alla returer eller reklamationer så måste Kvittot / Fakturan skickas tillsammans med varan/varorna.
Kontakta oss innan ni skickar någonting i retur eftersom det kan vara en liten sak som vi kan skicka, eller i undantagsfall ett handhavandefel som kan avhjälpas på telefon.

 • Reklamation

En trasig eller fellevererad vara skall vara returnerad inom 8 dagar. Ny vara skickas. Vid retur av varan skall returfrakten till Nordmarkens Jakt och Fiske AB vara betald samt ordersedel, faktura/kontantnota och uppgift om giltigt returnummer jämte en redogörelse av felet, företrädelsevis en detaljerad sådan. Är frakten ej betald eller saknas någon handling återsänds varan till kunden. Returer skall återsändas i orginalförpackning ( om vi på Nordmarkens Jakt och Fiske ej meddelat annat skriftligen ) samt väl förpackade i av posten/bussgods godkänt emballage (ex. vis brun wellpappkartong ). Eventuella transportskador till följd av bristfällig emballering debiteras kund. Nordmarkens Jakt och Fiske AB förbehåller sig rätten till produktkontroll av varan samt debitering av testavgift om 150 kr inklusive moms om varan ej skulle vara felaktig och reklamationen ej accepteras. Transportskada skall på ankomstdagen anmälas till Posten eller Bussgods och till Nordmarkens Jakt och Fiske AB tel: 0573-21021eller
e-post: info@shop4fun.se

 • Garanti

Garantier på varor lämnas av respektive tillverkare, Nordmarkens Jakt och Fiske AB lämnar inga ytterligare garantier utöver den av tillverkaren specificerade. F.n. lämnas 1 års garanti på alla våra varor ( Utökad garanti står på respektive produkt ). Kvittot/Fakturan gäller som garantibevis och skall skickas med vid returer (glöm ej att ta kopia innan ni skickar den). Returfrakt ingår ej i garantin.

 • Övrigt

Fakta och prisuppgifter lämnas med reservation för tryckfel, ev. oriktigt angivna tekniska specifikationer m.m. samt för slutförsäljning.
Alla namn, beteckningar, logotyper .m.m. på Nordmarkens Jakt och Fiskes hemsidada www.shop4fun.se är i förekommande fall registrerade varumärken.
Nordmarkens Jakt och Fiske AB förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, inklusive, men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering.
Härigenom publicerade fakta- och prisuppgifter kan innehålla tekniska och/eller grafiska och typografiska fel. Nordmarkens Jakt och Fiske AB friskriver sig från allt ansvar vad gäller varje sådan information såväl som annan refererad information och/eller länkad till denna hemsida.

 • Personregister:

Nordmarkens Jakt och Fiske AB lagrar personuppgifter i vårt kundregister. Uppgifterna som uppdateras regelbundet kommer INTE att lämnas ut till andra företags marknadsföring eller marknadsundersökningar. E-mail adresser kommer inte att lämnas ut till någon utanför Nordmarkens Jakt och Fiske AB. Undantaget är då ni lämnar in kontoansökan och vi behöver lämna vidare till aktuellt finansbolag.

 


 

ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖRETAG

För köp av: Soft airguns, Paintballmarkörer, Knivar, Luft- & kolsyredrivna vapen, Pilbågar, Blåsrör och Slangbellor MÅSTE BESTÄLLAREN LÄMNA SKRIFTLIG BESTÄLLNING OCH VARA MINST 18 ÅR FÖR ATT ORDERN SKALL KUNNA GODKÄNNAS P.G.A. GÄLLANDE REGLER FÖR FÖRSÄLJNING AV VAPEN I OVANSTÅENDE KATEGORIER.

 • Beställning kan göras på följande sätt:

1 - Utskrift och ifyllnad av ordersedel som sedan skickas till oss på adressen:

Nordmarkens Jakt och Fiske AB
Shop4Fun.se
Sveavägen 1
670 10  Töcksfors

2 - Via telefon: 0573-210 21               3 - Via e-post: www.order@shop4fun.se

 • Betalning och avgifter:

Kontant via postorder/leverans (postförskott + 40 kr)

Förskottsbetalning (Ni slipper postförskottsavgiften f.n 40 kr) Ni får ett ordernummer som skall fyllas i på inbetalningskortet.

Faktura Kommuner och börsnoterade företag 30 dagar. Fakturakunder har ej postförskottsavgift.

Expeditionsavgift: 0:-

Minsta orderstorlek: 1000 :-

 • Priser och utbud

Butiken på internet har flytande priser. D.v.s. priset ligger tills vi får en förändring av våra leverantörer, kraftiga valutaförändringar m.m. Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar i "BUTIKEN". Lovat pris med ordernummer = Garanterat med undantag för nya statliga pålagor.

 • Produkter

Nordmarkens Jakt och Fiske AB förbehåller sig rätten att utan förvarning utöka eller byta ut produkter/produktgrupper. Redan beställda produkter bibehåller priset enligt hemsidans pris vid beställningstillfället.
Skulle Er beställda produkt har hunnit utgå så följer vi följande punkt: LEVERANSER

 • Prisgaranti

Vi garanterar att beställd produkt har sitt pris fram till leverans, men har vi sänkt priset innan leveransen så har du överskjutande pengar tillgodo till ditt nästa köp.

 • Outlösta paket:

Om du inte hämtar ur de varor du beställt, måste vi tyvärr fakturera dig våra kostnader paketet kommer att kosta oss, för närvarande 250:-

 • Leveranser:

Vi levererar 1 dag i veckan för att samköra transporterna för att minska våra utsläpp i miljön.

Om någon vara har tagit slut så får du välja att antingen vänta på din vara eller få 5% i extra rabatt på den vara du väljer istället för ditt första val. Vill du inte vänta eller byta vara så ringer eller skriver du till oss och meddelar detta. Du får då en bekräftelse att varan är annullerad.

 • Transportförsäkring:

Alla varor är transportförsäkrade. Vid transportskada, reklamera försändelsen utan dröjsmål till Posten eller transportbolaget. För att gälla som transportskada så skall skada vara synlig utifrån.

 • Återköp - företag

Ångerrätten är ej tillämplig för företag. För vara ur ordinarie sortimentet vars plombering är obruten och oskadad, accepterar Nordmarkens Jakt och Fiske AB återköp under 10 dagar från fakturadatum. Varor där orginalförpackningen / plomberingen förstörts/försvunnit, produkter saknas, och /eller där varan är använd återköpes ej. Återköp accepteras ej heller för varor specialbeställda för kunds räkning.

Vid återköp skall kund ersätta Nordmarkens Jakt och Fiske AB's fraktkostnader. Överstiger återköpets värde 1000:- exkl. moms utgår en återköpsavgift om f.n. 250 kr plus moms. Fraktkostnad och återköpsavgift belastar kundens tillgodohavande hos Nordmarkens Jakt och Fiske AB eller faktureras separat.

Vid återköp skall kund kontakta Nordmarkens Jakt och Fiske AB på telefon 0573-21021, e-post till info@shop4fun.se och uppge order och fakturanummer för att få ett returnummer.
Observera att returnummer ej utgör ett godkänt återköp. Ert Returnummer är giltigt i 14 dagar under vilken tid varan skall ha kommit till Värmlands Städmaskiner AB till handa. Vid återsändande av varan skall returfrakten till Nordmarkens Jakt och Fiske AB vara betald samt skall ordersedel, faktura och uppgift om giltigt returnummer medfölja. Varan skall vara väl förpackad i av Posten godkänt ytteremballage ( t.ex. brun wellpappkartong). Returer som inkommer till Nordmarkens Jakt och Fiske AB i kuvert eller utan godkänt ytteremballage returneras till kunden utan åtgärd då dessa ej kan godkännas för återköp. Är frakten ej betald eller om returnummer eller annan annan handling saknas återsänds varan till kunden utan åtgärd.

Återköpet är godkänt först när Nordmarkens Jakt och Fiske AB mottagit och kontrollerat varan och funnit den vara av insänd i enlighet med ovanstående villkor.

x tillämpar 14 dagars ångerrätt på varor köpta via postorder. Om du ångrar delar eller hela ditt köp inom 14 dagar efter det att du har hämtat ut paketet. Så kan du skicka varorna i retur till oss.

Vid byte/retur av varan/varorna så står ni (kunden) för returfrakt och transportrisk.

Returnerade varor skall vara i oanvända och i obrutna orginalförpackningar.
När vi har fått tillbaka varan/varorna och konstaterat att den/de är i oskadat skick så returnerar vi pengarna inom 7 dagar (bg-utbetalning mot en avgift på 20:-) ifrån det att vi har godkänt felfri retur.

Vid eventuell tvist följer vi allmänna reklamationsnämnens rekommendation.

Vid alla returer eller reklamationer så måste Kvittot / Fakturan skickas tillsammans med varan/varorna.

Kontakta oss innan ni skickar någonting i retur eftersom det kan vara en liten sak som kan skickas eller i undantag ett handhavandefel som kan avhjälpas på telefon.

 • Reklamation

För att åberopa att vara är felaktig (ang. transportskada, se nedan) skall företagskund reklamera till Nordmarkens Jakt och Fiske AB omgående, dock senast 30 dagar från fakturadatum samt på visst sätt returnera varan. Företagskund skall kontrollera allt gods för att verifiera att vara är felfri. Inkommer reklamation efter 30 dagar förbehåller sig Nordmarkens Jakt och Fiske AB rätten att i förhållande till företagskund avgöra om felet skall avhjälpas. Vid reklamation skall kund kontakta Nordmarkens Jakt och Fiske AB på telefon 073-50 77 100, e-post till info@shop4fun.se  och uppge order och fakturanummer samt orsak till reklamationen för att få ett returnummer. Observera att erhållande av returnummer ej är att likställa med godkänd reklamation. Returnumret är för företagskunder giltigt under 14 dagar under vilken tid varan skall ha kommit Nordmarkens Jakt och Fiske AB till handa. Vid retur av varan skall returfrakten till Nordmarkens Jakt och Fiske AB vara betald samt ordersedel, faktura och uppgift om giltigt returnummer jämte en redogörelse av felet, företrädelsevis en detaljerad sådan, medfölja varan. Är frakten ej betald eller saknas någon handling återsänds varan till kunden. Returer skall återsändas i orginalförpackning samt väl förpackade i av posten godkänt emballage (ex. vis brun wellpappkartong) Eventuella transportskador till följd av bristfällig emballering debiteras kund. Nordmarkens Jakt och Fiske AB förbehåller sig rätten till produktkontroll av varan samt debitering om 150 kr inkl moms om varan ej är felaktig och reklamationen ej accepteras. Transportskada skall på ankomstdagen av leveransen anmälas till tranportföretaget som levererade varan ( Posten eller Bussgods) och till Nordmarkens Jakt och Fiske AB ( Ni får tel.nummer till transportföretaget av oss om ni ej har detta ).

  • Ansvar för fel i förhållande till näringsidkare

Föreligger fel som Nordmarkens Jakt och Fiske AB ansvarar för , åtar sig Nordmarkens Jakt och Fiske AB att, efter eget val avhjälpa felet genom reparation eller omleverans eller återbetala köpeskillingen. Nordmarkens Jakt och Fiske AB äger rätt att hänvisa kund tillrespektive tillverkare/importör eller av denne anvisad serviceverkstad för felets åtgärdande. Ytterligare rättigheter för kund kan följa av respektive tillverkares egna till slutkund riktade garantier.
Nordmarkens Jakt och Fiske AB´s ansvar till följd av fel i vara är begränsat till vad som anges i dessa allmänna försäljningsvillkor. Nordmarkens Jakt och Fiske AB bär spledes inget direkt eller indirekt ansvar för t.ex. – men ej begränsat till – inkompatibilitet, leveransförseningar, skadebringande egenskaper i varorna, produktansvar, utebliven vinst, driftsavbrott, merarbete eller annan ekonomisk skada.

 • Garanti

Garantier på varor lämnas av respektive tillverkare, Nordmarkens Jakt och Fiske AB lämnar inga ytterligare garantier utöver den av tillverkaren specificerade. F.n. lämnas 1 års garanti på alla våra varor.. Kvittot/Fakturan gäller som garantibevis och skall skickas med vid returer (glöm ej att ta kopia innan ni skickar den). Returfrakt ingår ej i garantin.

 • Övrigt

Fakta och prisuppgifter lämnas med reservation för tryckfel, ev. oriktigt angivna tekniska specifikationer m.m. samt för slutförsäljning. Alla namn, beteckningar, logotyper .m.m. på Nordmarkens Jakt och Fiske AB´s hemsida www.shop4fun.se är i förekommande fall registrerade varumärken.
Nordmarkens Jakt och Fiske AB förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, inklusive, men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering.
Härigenom publicerade fakta- och prisuppgifter kan innehålla tekniska och/eller grafiska och typografiska fel. Nordmarkens Jakt och Fiske AB friskriver sig från allt ansvar vad gäller varje sådan information såväl som annan refererad information och/eller länkad till denna hemsida.

 • Personregister:

Nordmarkens Jakt och Fiske AB lagrar personuppgifter i vårt kundregister. Uppgifterna som uppdateras regelbundet kommer INTE att lämnas ut till andra företags marknadsföring eller marknadsundersökningar utan Ert medgivande. E-mail adresser kommer inte att lämnas ut till någon utanför Nordmarkens Jakt och Fiske AB. Undantaget är då vi gör en sedvanlig kreditkontroll V